Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds

Korte inhoud: De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditioneel algemeen kaderakkoord dat drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 11/05/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 19/07/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/08/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 17/09/2014

Internationale ratificatie: 13/05/2014

pdf bestand993_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.56 MB)

pdf bestand993_Ondertekende akte in het Engels.pdf (3.54 MB)

pdf bestand993_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (275 kB)

pdf bestand993_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (400 kB)

pdf bestand993_Advies Raad van State.pdf (177 kB)

pdf bestand993_Decreet.pdf (29 kB)

pdf bestand993_Notificatie.pdf (105 kB)