Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds

Korte inhoud: Deze overeenkomst is een traditionele algemene kaderovereenkomst die drie aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 19/10/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2022

pdf bestand1211_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (9.74 MB)

pdf bestand1211_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (213 kB)

pdf bestand1211_Advies Raad van State.pdf (133 kB)

pdf bestand1211_Decreet.pdf (108 kB)