Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en hun Lidstaten enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland anderzijds.

Korte inhoud: De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een traditioneel algemeen kaderakkoord dat drie traditionele aspecten behelst, met name het politieke, het economische en de samenwerking in verschillende andere domeinen.

Ondertekening: 06/03/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 28/04/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/06/1998

pdf bestand192_Tekst van de overeenkomst in het Nederlands.pdf (299 kB)

pdf bestand192_Akte in het Nederlands.pdf (337 kB)

pdf bestand192_Akte in het Frans.pdf (215 kB)

pdf bestand192_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (88 kB)

pdf bestand192_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (94 kB)

pdf bestand192_Decreet.pdf (200 kB)