Partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds