Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts & Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 18/12/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/04/2014

Inwerkingtreding: 20/02/2014

pdf bestand935_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (160 kB)

pdf bestand935_Ondertekende akte in het Engels.pdf (350 kB)

pdf bestand935_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (294 kB)

pdf bestand935_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (369 kB)

pdf bestand935_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (96 kB)

pdf bestand935_Advies van de Raad van State.pdf (367 kB)

pdf bestand935_Decreet.pdf (36 kB)