Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Korte inhoud:De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Oekraënse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Oekraïne te vergemakkelijken. 

Ondertekening: 10/02/2021

Bekrachtiging en afkondiging: 26/11/2021

pdf bestand1248_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (198 kB)

pdf bestand1248_Ondertekende akte in het Engels.pdf (166 kB)

pdf bestand1248_Ondertekende akte in het Frans.pdf (161 kB)

pdf bestand1248_Ondertekende akte in het Oekraïens.pdf (200 kB)

pdf bestand1248_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (176 kB)

pdf bestand1248_Advies Raad van State.pdf (116 kB)

pdf bestand1248_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (95 kB)

pdf bestand1248_Decreet.pdf (103 kB)