Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 12/10/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 06/07/2018

Inwerkingtreding: 19/01/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/07/2018

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/01/2019

pdf bestand1157_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (420 kB)

pdf bestand1157_Ondertekende akte in het Engels.pdf (1.78 MB)

pdf bestand1157_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (203 kB)

pdf bestand1157_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (108 kB)

pdf bestand1157_Advies van de Raad van State.pdf (165 kB)

pdf bestand1157_Decreet.pdf (78 kB)