Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 23/04/2014

Bekrachtiging en afkondiging: 10/02/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/03/2017

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/12/2018

Inwerkingtreding: 26/04/2018

pdf bestand1091_Ondertekende akte in het Engels.pdf (971 kB)

pdf bestand1091_Nederlandse vertaling van de overeenkomst.pdf (147 kB)

pdf bestand1091_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (248 kB)

pdf bestand1091_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (60 kB)

pdf bestand1091_Advies van de Raad van State.pdf (192 kB)

pdf bestand1091_Decreet.pdf (82 kB)