Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 18/03/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 07/06/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/12/2015

Inwerkingtreding: 13/01/2015

pdf bestand932_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (153 kB)

pdf bestand932_Ondertekende akte in het Engels.pdf (329 kB)

pdf bestand932_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (287 kB)

pdf bestand932_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (412 kB)

pdf bestand932_Advies Raad van State.pdf (455 kB)

pdf bestand932_Decreet.pdf (35 kB)