Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Zuid-Afrikaanse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Zuid-Afrika te vergemakkelijken. 

Ondertekening: 14/01/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 01/07/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/08/2016  

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/03/2019

Inwerkingtreding: 01/03/2019

pdf bestand1132_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (77 kB)

pdf bestand1132_Ondertekende akte in het Frans.pdf (71 kB)

pdf bestand1132_Ondertekende akte in het Engels.pdf (71 kB)

pdf bestand1132_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (199 kB)

pdf bestand1132_Advies van de Raad van State.pdf (81 kB)

pdf bestand1132_Decreet.pdf (71 kB)