Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 18/01/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 20/03/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 07/04/2020

pdf bestand1237_Nederlandse vertaling.pdf (192 kB)

pdf bestand1237_Overeenkomst in het Frans.pdf (330 kB)

pdf bestand1237_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (209 kB)

pdf bestand1237_Advies Raad van State.pdf (127 kB)

pdf bestand1237_Decreet.pdf (77 kB)