Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Indonesië inzake de aanmoediging en de wederzijdse bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 15/01/1970

Publicatie tekst in Staatsblad: 31/08/1972

Internationale ratificatie: 11/08/1971

Inwerkingtreding: 17/06/1972

pdf bestand624_Vertaling van de akte (+ bijlage) in het Nederlands.pdf (82 kB)

pdf bestand624_Agreement in English.pdf (222 kB)