Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Colombiaanse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Colombia te vergemakkelijken. 

Ondertekening: 25/08/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 18/03/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/04/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/12/2017

Inwerkingtreding: 30/12/2017

pdf bestand1126_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (259 kB)

pdf bestand1126_Ondertekende akte in het Frans.pdf (248 kB)

pdf bestand1126_Ondertekende akte in het Spaans.pdf (222 kB)

pdf bestand1126_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (207 kB)

pdf bestand1126_Advies van de Raad van State.pdf (136 kB)

pdf bestand1126_Decreet.pdf (710 kB)