Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Armeense diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Armenië te vergemakkelijken. 

Ondertekening: 04/12/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 04/06/2019

pdf bestand1212_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (207 kB)

pdf bestand1212_Ondertekende akte in het Frans.pdf (192 kB)

pdf bestand1212_Agreement in English.pdf (190 kB)

pdf bestand1212_Ondertekende akte in het Armeens.pdf (234 kB)

pdf bestand1212_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (187 kB)

pdf bestand1212_Advies Raad van State.pdf (113 kB)