Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten

Korte inhoud: De overeenkomst heeft tot doel het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de partner van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Argentijnse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en, op grond van wederkerigheid, van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in Argentinië te vergemakkelijken. 

Ondertekening: 20/04/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 02/02/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/02/2018

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/05/2019

Inwerkingtreding: 01/04/2019

pdf bestand1184_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (655 kB)

pdf bestand1184_Ondertekende akte in het Frans.pdf (700 kB)

pdf bestand1184_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (171 kB)

pdf bestand1184_Advies van de Raad van State.pdf (80 kB)

pdf bestand1184_Decreet.pdf (76 kB)