Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Franse Republiek voor het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en voor het voorkomen van het ontwijken en het ontduiken van belasting

Korte inhoud: Dubbelbelastingverdragen (DBV) zijn verdragen waarin twee (of meer) staten afspreken hoe zij de heffing van hun belastingen op elkaar afstemmen om te voorkomen dat eenzelfde belastbare materie tweemaal wordt belast. 

Ondertekend: 09/11/2021

pdf bestand1266_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (942 kB)