Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Cookeilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 21/08/2015 en 08/09/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 30/11/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/01/2019

pdf bestand1127_Vertaling in het Nederlands.pdf (158 kB)

pdf bestand1127_Ondertekende akte in het Engels.pdf (393 kB)

pdf bestand1127_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (188 kB)

pdf bestand1127_Advies van de SERV.pdf (330 kB)

pdf bestand1127_Advies van de Raad van State.pdf (167 kB)

pdf bestand1127_Decreet.pdf (69 kB)