Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Burkina Faso betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 05/06/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 17/06/2022

pdf bestand1255_Ondertekende akte in het Frans.pdf (2.88 MB)

pdf bestand1255_Nederlandse vertaling.pdf (234 kB)

pdf bestand1255_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (209 kB)

pdf bestand1255_Advies MORA.pdf (69 kB)

pdf bestand1255_Advies Raad van State.pdf (125 kB)

pdf bestand1255_Decreet.pdf (114 kB)