Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingsaangelegenheden.

Korte inhoud: Het enige doel van dit soort akkoorden (TIEA) betreft het bevorderen van de uitwisseling van fiscale gegevens. Een dergelijk akkoord wordt wereldwijd gesloten met landen die geen of nauwelijks belastingen heffen op inkomsten en winsten, meestal ‘belastingparadijzen’ genoemd.

Ondertekening: 11/04/2013 (Brussel) en 23/05/2013 (Hamilton)

Bekrachtiging en afkondiging: 03/06/2016

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/06/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/11/2018

Inwerkingtreding: 16/10/2017

pdf bestand1055_Ondertekende akte in het Engels.pdf (360 kB)

pdf bestand1055_Nederlandse vertaling.pdf (69 kB)

pdf bestand1055_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (225 kB)

pdf bestand1055_Advies van de Raad van de State.pdf (150 kB)

pdf bestand1055_Decreet.pdf (57 kB)