Overeenkomst tussen het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië en de Vlaamse Gemeenschap inzake audiovisuele coproductie

Korte inhoud: In een coproductieakkoord bepalen de verdragsluitende overheden aan welke voorwaarden een coproductie moet voldoen om erkend te worden als officiële coproductie. De status van officiële coproductie geeft producenten onder andere toegang tot nationale steun, hogere budgetten, het delen van risico's en een breder publiek. 

Ondertekening: 05/07/2021

pdf bestand1252_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (322 kB)

pdf bestand1252_Overeenkomst in het Engels.pdf (279 kB)

pdf bestand1252_Overeenkomst in het Arabisch.pdf (785 kB)

pdf bestand1252_memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (203 kB)