Overeenkomst tussen de Republiek Tunesië en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 08/01/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 08/03/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/04/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 20/02/2003

Internationale ratificatie: 18/09/2002

Inwerkingtreding: 18/10/2002

pdf bestand64_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (788 kB)

pdf bestand64_Ondertekende akte in het Frans.pdf (401 kB)

pdf bestand64_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (305 kB)

pdf bestand64_Advies van de SERV.pdf (17 kB)

pdf bestand64_Advies van de Raad van State.pdf (67 kB)

pdf bestand64_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (263 kB)

pdf bestand64_Decreet.pdf (67 kB)