Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas d.m.v. een pijpleiding tussen België en het Verenigd Koninkrijk

Korte inhoud: Deze overeenkomst voorziet een regeling van het tracé, de doorgang op het continentaal plat, de diverse vergunningen, de milieu- en veiligheidsaspecten en de fiscale implicaties.

Ondertekening: 10/12/1997

Bekrachtiging en afkondiging: 01/03/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/04/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/09/2002

Internationale ratificatie: 15/07/2002

Inwerkingtreding: 21/08/2002

pdf bestand340_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (399 kB)

pdf bestand340_Agreement in English.pdf (230 kB)

pdf bestand340_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (246 kB)

pdf bestand340_Advies van de SERV.pdf (32 kB)

pdf bestand340_Advies van de Raad van State.pdf (84 kB)

pdf bestand340_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (242 kB)

pdf bestand340_Decreet.pdf (101 kB)