Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek Polen, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 19/05/1987

Publicatie tekst in Staatsblad: 02/08/1991

Internationale ratificatie: 02/07/1991

Inwerkingtreding: 02/08/1991

pdf bestand197_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (79 kB)

pdf bestand197_Ondertekende akte in het Frans.pdf (1.39 MB)

pdf bestand197_Ondertekende akte in het Pools.pdf (944 kB)