Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer

Korte inhoud:  Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 06/03/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 01/02/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 18/02/2019

pdf bestand1199_Ondertekende overeenkomst in het Nederlands.pdf (990 kB)

pdf bestand1199_Ondertekende overeenkomst in het Frans.pdf (933 kB)

pdf bestand1199_Ondertekende overeenkomst in het Engels.pdf (833 kB)

pdf bestand1199_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (217 kB)

pdf bestand1199_Advies van de Mobiliteitsraad.pdf (70 kB)

pdf bestand1199_Advies van de Raad van State.pdf (152 kB)

pdf bestand1199_Decreet.pdf (84 kB)