Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 02/04/2015

Bekrachtiging en afkondiging: 17/06/2022

pdf bestand1253_Overeenkomst in het Nederlands.pdf (315 kB)

pdf bestand1253_Overeenkomst in het Frans.pdf (324 kB)

pdf bestand1253_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (235 kB)

pdf bestand1253_Advies Raad van State.pdf (137 kB)

pdf bestand1253_Decreet.pdf (113 kB)