Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Gabon betreffende de luchtdiensten

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 28/05/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 18/06/2021

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/07/2021

pdf bestand1203_Ondertekende akte in het Frans.pdf (818 kB)

pdf bestand1203_Nederlandse vertaling.pdf (255 kB)

pdf bestand1203_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (198 kB)

pdf bestand1203_Decreet.pdf (78 kB)