Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten

Korte inhoud:  Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 04/10/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 20/03/2020

Publicatie decreet in staatsblad: 06/04/2020

pdf bestand1231_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (480 kB)

pdf bestand1231_Agreement in English.pdf (453 kB)

pdf bestand1231_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (170 kB)

pdf bestand1231_Decreet.pdf (72 kB)