Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Republiek Congo betreffende het luchtvervoer

Korte inhoud:  Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 02/02/2013

Bekrachtiging en afkondiging: 20/03/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/04/2020

pdf bestand1232_Nederlandse vertaling.pdf (203 kB)

pdf bestand1232_Ondertekende akte in het Frans.pdf (771 kB)

pdf bestand1232_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (180 kB)

pdf bestand1232_Decreet.pdf (77 kB)