Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten

Korte inhoud: Bilaterale luchtvaartakkoorden omvatten de beginselen van de opsomming van de uitgewisselde vrijheden, de aanwijzing van de luchtvervoerders, de capaciteit van de ingezette vervoersmiddelen, de reiswegen en landingspunten, de tarievenregeling en de beveiliging van de vluchten.

Ondertekening: 23/11/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 17/06/2022

pdf bestand1254_Ondertekende akte in het Engels.pdf (367 kB)

pdf bestand1254_Nederlandse vertaling.pdf (616 kB)

pdf bestand1254_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (244 kB)

pdf bestand1254_Advies Raad van State.pdf (134 kB)

pdf bestand1254_Decreet.pdf (112 kB)