Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België, de regeringen van de gemeenschappen en de regeringen van de gewesten en de regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land

Korte inhoud: Deze overeenkomst houdt een vereenvoudiging in van het verdrag van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdend lijkenvervoer van 26 oktober 1973. De vereisten voor de doodskisten en de formaliteiten voor het grensoverschrijdend lijkenvervoer worden versoepeld. 

Ondertekening: 09/03/2020

Bekrachtiging en afkondiging: 26/11/2021

pdf bestand1241_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (381 kB)

pdf bestand1241_Ondertekende akte in het Frans.pdf (140 kB)

pdf bestand1241_Ondertekende akte in het Duits.pdf (196 kB)

pdf bestand1241_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (673 kB)

pdf bestand1241_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (92 kB)

pdf bestand1241_Decreet.pdf (79 kB)