Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking

Korte inhoud: De overeenkomst schrijft in de preambule nieuwe overwegingen in over ontwapening en non-proliferatie, over de rechten van de mens, en over de eerbiediging van de rechtsstaat. Zij wijzigt ook een aantal artikelen inzake samenwerking op bepaalde vlakken. Verder wordt ontwapening een essentieel element van de overeenkomst. Tenslotte werden nieuwe artikelen ingevoegd in een aantal nieuwe domeinen.

Ondertekening: 11/09/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 01/07/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/07/2011

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/11/2013

pdf bestand850_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (869 kB)

pdf bestand850_Agreement in English.pdf (876 kB)

pdf bestand850_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (213 kB)

pdf bestand850_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (100 kB)

pdf bestand850_Advies van de Raad van State.pdf (276 kB)

pdf bestand850_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (232 kB)

pdf bestand850_Decreet.pdf (37 kB)

pdf bestand850_Ratificatie-akte.pdf (40 kB)