Overeenkomst tussen de BLEU, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, betreffende de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 20/12/1974

Publicatie tekst in Staatsblad: 24/09/1976

Internationale ratificatie: 13/08/1976

Inwerkingtreding: 03/09/1976

Beëindiging: 27/03/2011

pdf bestand185_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (134 kB)

pdf bestand185_Agreement in English.pdf (179 kB)