Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting

Korte inhoud: Vermijden van dubbele belastingen en implementatie van de aanbevelingen van de OESO in de strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken.

Ondertekening: 06/07/2010

Bekrachting en afkondiging: 31/01/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 24/02/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/11/2017

Inwerkingtreding: 17/07/2017

pdf bestand895_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (389 kB)

pdf bestand895_Agreement in English.pdf (290 kB)

pdf bestand895_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (319 kB)

pdf bestand895_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (356 kB)

pdf bestand895_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (356 kB)

pdf bestand895_Advies van de Raad van State.pdf (162 kB)

pdf bestand895_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (126 kB)

pdf bestand895_Decreet.pdf (40 kB)