Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en uitwisseling van brieven

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 26/02/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 26/05/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/06/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/10/1999

Internationale ratificatie: 05/05/1999

Inwerkingtreding: 05/06/1999

pdf bestand48_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (57 kB)

pdf bestand48_Agreement in English.pdf (119 kB)

pdf bestand48_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (51 kB)

pdf bestand48_Advies van de Raad van State.pdf (29 kB)

pdf bestand48_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (49 kB)

pdf bestand48_Decreet.pdf (83 kB)