Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Regering van Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 20/05/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 07/07/2001

Internationale ratificatie: 27/06/2001

Inwerkingtreding: 27/06/2001

pdf bestand53_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (138 kB)

pdf bestand53_Ondertekende akte in het Frans.pdf (61 kB)

pdf bestand53_Agreement in English.pdf (60 kB)

pdf bestand53_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (84 kB)

pdf bestand53_Advies van de Raad van State.pdf (78 kB)

pdf bestand53_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (59 kB)

pdf bestand53_Decreet.pdf (133 kB)