Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Regering van de Republiek Moldavië, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 21/05/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 02/02/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 14/03/2001

Publicatie tekst in Staatsblad: 29/03/2002

Internationale ratificatie: 20/03/2002

Publicatie ratificatiebesluit: 29/03/2002

Inwerkingtreding: 20/04/2002

pdf bestand55_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (261 kB)

pdf bestand55_Ondertekende akte in het Frans.pdf (245 kB)

pdf bestand55_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (74 kB)

pdf bestand55_Advies van de Raad van State.pdf (35 kB)

pdf bestand55_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (74 kB)

pdf bestand55_Decreet.pdf (105 kB)