Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 04/03/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/10/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 02/08/2007

Internationale ratificatie: 12/07/2007

Inwerkingtreding: 12/08/2007

pdf bestand602_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (623 kB)

pdf bestand602_Agreement in English.pdf (565 kB)

pdf bestand602_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (384 kB)

pdf bestand602_Advies van de SERV.pdf (16 kB)

pdf bestand602_Advies van de Raad van State.pdf (60 kB)

pdf bestand602_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (247 kB)

pdf bestand602_Decreet.pdf (27 kB)