Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 16/02/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 06/05/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/06/2011

pdf bestand868_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.12 MB)

pdf bestand868_Agreement in English.pdf (984 kB)

pdf bestand868_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (2.75 MB)

pdf bestand868_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (101 kB)

pdf bestand868_Advies van de Raad van State.pdf (277 kB)

pdf bestand868_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (321 kB)

pdf bestand868_Decreet.pdf (72 kB)