Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/05/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 06/10/2006

pdf bestand608_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (588 kB)

pdf bestand608_Agreement in English.pdf (539 kB)

pdf bestand608_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (341 kB)

pdf bestand608_Advies van de SERV.pdf (14 kB)

pdf bestand608_Advies van de Raad van State.pdf (20 kB)

pdf bestand608_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (240 kB)

pdf bestand608_Decreet.pdf (27 kB)