Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Mauritius, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 30/11/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 20/04/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/05/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/01/2010

Internationale ratificatie:  16/12/2009

Inwerkingtreding: 10/01/2010

pdf bestand620_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (177 kB)

pdf bestand620_Agreement in English.pdf (160 kB)

pdf bestand620_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (285 kB)

pdf bestand620_Advies van de SERV.pdf (64 kB)

pdf bestand620_Advies van de Raad van State.pdf (20 kB)

pdf bestand620_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (266 kB)

pdf bestand620_Decreet.pdf (65 kB)