Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 29/09/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 20/04/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/05/2007

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/11/2008

Internationale ratificatie: 29/10/2008

Inwerkingtreding: 29/11/2008

pdf bestand619_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (290 kB)

pdf bestand619_Ondertekende akte in het Frans.pdf (212 kB)

pdf bestand619_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (391 kB)

pdf bestand619_Advies van de SERV.pdf (64 kB)

pdf bestand619_Advies van de Raad van State.pdf (84 kB)

pdf bestand619_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (266 kB)

pdf bestand619_Decreet.pdf (69 kB)