Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Colombia, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 04/02/2009

pdf bestand822_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.67 MB)

pdf bestand822_Agreement in English.pdf (1.37 MB)

pdf bestand822_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (130 kB)

pdf bestand822_Advies van de Raad van State.pdf (444 kB)