Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 09/04/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 19/03/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/05/2004

pdf bestand521_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.02 MB)

pdf bestand521_Agreement in English.pdf (410 kB)

pdf bestand521_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (272 kB)

pdf bestand521_Advies van de SERV.pdf (34 kB)

pdf bestand521_Advies van de Raad van State.pdf (52 kB)

pdf bestand521_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (255 kB)

pdf bestand521_Decreet.pdf (61 kB)