Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds en de Regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 16/04/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/03/2001

Internationale ratificatie: 06/02/2001

Inwerkingtreding: 06/02/2001

pdf bestand104_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (277 kB)

pdf bestand104_Agreement in English.pdf (88 kB)

pdf bestand104_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (84 kB)

pdf bestand104_Advies van de Raad van State.pdf (82 kB)

pdf bestand104_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (56 kB)

pdf bestand104_Decreet.pdf (125 kB)