Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 17/04/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 17/07/2000

Publicatie decreet in Staatsblad: 11/08/2000

Publicatie tekst in Staatsblad: 07/03/2001

Internationale ratificatie: 06/02/2001

Inwerkingtreding: 06/02/2001

pdf bestand108_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (67 kB)

pdf bestand108_Agreement in English.pdf (98 kB)

pdf bestand108_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (79 kB)

pdf bestand108_Advies van de Raad van State.pdf (39 kB)

pdf bestand108_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (43 kB)

pdf bestand108_Decreet.pdf (83 kB)