Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie enerzijds en de Regering van de Republiek Ivoorkust anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 01/04/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 19/07/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 31/08/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/06/2013

Internationale ratificatie: 24/04/2002

Inwerkingtreding: 15/06/2013

pdf bestand292_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (284 kB)

pdf bestand292_Ondertekende akte in het Frans.pdf (193 kB)

pdf bestand292_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (281 kB)

pdf bestand292_Advies van de SERV.pdf (83 kB)

pdf bestand292_Advies van de Raad van State.pdf (35 kB)

pdf bestand292_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (258 kB)

pdf bestand292_Decreet.pdf (112 kB)