Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 17/02/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 01/09/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/11/2021

Inwerkingtreding: 22/11/2021

pdf bestand610_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (654 kB)

pdf bestand610_Ondertekende akte in het Frans.pdf (635 kB)

pdf bestand610_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (311 kB)

pdf bestand610_Advies van de SERV.pdf (52 kB)

pdf bestand610_Advies van de Raad van State.pdf (54 kB)

pdf bestand610_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand610_Decreet.pdf (28 kB)