Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 03/03/2004

Bekrachtiging en afkondiging: 07/07/2006

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/09/2006

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/09/2010

Internationale ratificatie: 16/08/2010

Inwerkingtreding: 16/09/2010

pdf bestand600_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (755 kB)

pdf bestand600_Agreement in English.pdf (664 kB)

pdf bestand600_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (327 kB)

pdf bestand600_Advies van de SERV.pdf (16 kB)

pdf bestand600_Advies van de Raad van State.pdf (62 kB)

pdf bestand600_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand600_Decreet.pdf (27 kB)