Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Republiek van Kameroen betreffende de wederzijdse aanmoediging en bescherming van investeringen

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/03/1980

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/02/1982

Internationale ratificatie: 18/09/1981

Inwerkingtreding: 01/11/1981

pdf bestand284_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (120 kB)

pdf bestand284_Ondertekende akte in het Frans.pdf (118 kB)