Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen.

Korte inhoud: Hoewel buitenlandse investeringen doorgaans al beschermd worden door nationale wetgevingen, biedt een bilateraal verdrag bijkomende waarborgen wegens de voorrang van het internationale recht op het interne recht van een staat.

Ondertekening: 27/08/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 17/05/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/07/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/03/2003

Internationale ratificatie: 18/02/2003

Inwerkingtreding: 18/03/2003

pdf bestand143_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (960 kB)

pdf bestand143_Agreement in English.pdf (296 kB)

pdf bestand143_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (1.12 MB)

pdf bestand143_Advies van de SERV.pdf (37 kB)

pdf bestand143_Advies van de Raad van State.pdf (51 kB)

pdf bestand143_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (279 kB)

pdf bestand143_Decreet.pdf (77 kB)